Modaliteten för Västerlandets undergång

Skrämmande tankegångar men högst trolig utveckling i USA. De socialistiskt trogna i Sverige kommer att följa efter USA som trogna små undersåtar. SVT bidrar så gärna med Demokraternas agenda, Sverige är redan på väg mot totalitärt styre.

Under täcket på Brå

Ursprungligen publicerad på Affes Statistik-blogg:
För femton år sedan kom den politiskt känsliga Brå-rapporten: ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”. Var den rapporten korrekt utförd, eller var den ”bearbetad” av ett klåfingrigt Brå så att den gav en felaktig och mer politiskt bekväm bild av brottsutvecklingen? Finns det kanske en förklaring till…

PARIS-DEKLARATIONEN

Stockholm 10 mars 2019 Ett tack till The Way of Reason som publicerat Parisdeklarationen 2017/ 10/17. Ett välformulerat dokument, som jag som konservativ uppskattar och som jag anser lägger grunden det Europa jag vill se. Det finns alltså ett alternativ till dagens sönderfallande Europa. Vi är inte passiva undersåtar dominerade av despotiska krafter om detta… Fortsätt läsa PARIS-DEKLARATIONEN

The Journey Begins

Thanks for joining me! Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton